Ny ordförande i Styrgruppen

Den tidigare inköpschefen på NCC, Kent Eriksson, har valts in som ny permanent ordförande i Retursystem Byggpalls styrgrupp och ersätter Magnus Dahlberg på posten. Kent har stor erfarenhet av att [...]