Enhetligt återköpspris oavsett kvalitet från 1 april 2010

Sedan flera år har användarna av Byggpall önskat ett enhetligt återköpspris för Byggpallen oavsett kvalitet. Detta för att undvika kvalitetsdiskussioner runt Byggpallen. Referensgruppen för Retursystem Byggpall har därför beslutat att [...]