Pris och ersättning från och med 2012

Retursystem Byggpalls styrgrupp har beslutat om byggpallens pris och ersättning för den kommande treårsperioden (EUR-formatet). Läs mer här.