Retursystem Byggpall bidrar till hållbart byggande

Debattinlägg från Byggvärlden nr 11, augusti 2012. Skriven av Kent Eriksson, Sveriges Byggindustrier, ordförande styrgrupp Retursystem Byggpall, Monica Björk, VD Byggmaterialindustrierna, Ulf Gustafsson, VD Sveriges Bygg och Järnhandlareförbund. Läs mer [...]