Retursystem Byggpall är väl etablerat – större miljöfokus

Retursystem Byggpall finns med i de sektorsöverenskomna ”Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning” samt i den nya digitala ”Byggvarudeklarationen eBVD2015”. Dessa publikationer är väl värda att referera till då [...]

Retursystem Byggpall är väl etablerat – större miljöfokus2018-02-23T09:19:33+01:00

Byggpall minskar vårt byggavfall

Retursystem Byggpall har bidragit till att minska mängden byggavfall med mer än 100 000 containrar. Det motsvarar 4 miljoner lastpallar som har återanvänts istället för att energiåtervinnas. Byggbranschen har ögonen [...]

Byggpall minskar vårt byggavfall2018-02-23T09:19:48+01:00

Styr- och kommunikationsgruppsmöte i samband med Nordbygg

Den 6 april höll Retursystem Byggpall ett styr- och kommunikationsgruppsmöte i samband med Nordbygg. Där diskuterades förstås systemets positiva utveckling, men naturligtvis också de frågor vi har att arbeta med [...]

Styr- och kommunikationsgruppsmöte i samband med Nordbygg2018-02-23T09:22:14+01:00

Byggpall är ett av få exempel på cirkulär ekonomi

Det ”surras” allt mer om cirkulär ekonomi. Drivet förstås av att värna om miljön. Retursystem Byggpall är ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi där återanvändning premieras framför energiåtervinning, vilket avsevärt bidrar [...]

Byggpall är ett av få exempel på cirkulär ekonomi2018-02-23T09:22:28+01:00

Informationsmaterial för byggmaterialhandeln

Sedan tidigare finns det ett informationsmaterial framtaget och som riktar sig mot våra byggarbetsplatser. Detta efterfrågades också av våra byggmaterialhandlare. Nu kan ni ladda ned folder som enkelt och illustrativt beskriver Retursystem [...]

Informationsmaterial för byggmaterialhandeln2018-02-23T09:22:40+01:00

Informationsmaterial för byggarbetsplatser

Ett informationsmaterial har tagits fram som syftar till att sprida information och kunskap om Retursystem Byggpall. Det riktar sig mot våra byggarbetsplatser. Vi vill uppmuntra er byggentreprenörer att leta  upp de affischer [...]

Informationsmaterial för byggarbetsplatser2018-02-23T09:22:51+01:00