Cirkulär ekonomi i byggbranschen – Retursystem Byggpall

Istället för att slänga pallar kan de återanvändas och därmed cirkulera många gånger innan ursprungspallen ersätts med en ny. För att cirkulär ekonomi skall fungera fullt ut måste systemet vara miljövänligt, enkelt, och ekonomiskt. Retursystem Byggpall har samtliga av dessa ingredienser.

Cirkulär ekonomi i byggbranschen – Retursystem Byggpall2018-02-23T09:13:12+01:00