Retursystem Byggpalls nya broschyr är klar!

Den nya broschyren om Retursystem Byggpall ligger är klar och finns upplagd på hemsidan (www.byggpall.se/informationsmaterial/broschyrer). Broschyren är mer illustrativ än tidigare och nu med riktad information till respektive målgrupp, dvs byggentreprenörer, byggmaterialhandlare och materialleverantörer.