Ny rapport (del 2): Klara klimatmässiga fördelar med ett fungerande retursystem

Klimatmässigt finns det stora potentialer i väl fungerande retursystem för lastpallar. Det visar en ny studie som jämför de tre vanligaste palltyperna för lastpallshantering på byggarbetsplatser. De palltyper som har jämförts är engångspallar, B-pallar och byggpall. Jämförelsen visar att Retursystem Byggpall med sin höga andel returer är klart mest fördelaktigt.

Ny rapport (del 2): Klara klimatmässiga fördelar med ett fungerande retursystem2018-02-23T09:09:16+01:00

Ny rapport: Retursystem Byggpall minskar både koldioxidutsläpp och avfallskostnader

Byggbranschens gemensamma retursystem för lastpallar har sedan starten bidragit till att minska mängden byggavfall med mer än 135 000 containrar, vilket motsvarar 5 miljoner kg koldioxid. Inte nog med det! Att vara klimatsmart innebär också stora ekonomiska besparingar för byggbranschen.

Ny rapport: Retursystem Byggpall minskar både koldioxidutsläpp och avfallskostnader2018-02-23T09:11:25+01:00

Cirkulär ekonomi – En möjlighet för träförpackningar

Träförpackningskommittén inom Svenskt Trä hade den 4 oktober en framtidsdag på Hooks Herrgård där morgondagens hot och möjligheter diskuterades. Nils G Storhagen från Returlogistik medverkade och pratade om cirkulär ekonomi och gav Retursystem Byggpall som ett exempel.

Cirkulär ekonomi – En möjlighet för träförpackningar2018-02-23T09:11:42+01:00