Workshop för Sveriges största byggentreprenörer – Retursystem Byggpall i den cirkulära ekonomin

Att tillvarata de stora miljömässiga och ekonomiska potentialerna var utgångspunkten för den workshop som hölls den 28 november med deltagare från de stora byggentreprenörerna.