Idag ser vi tompallar som en resurs och inte som avfall!

Intäkterna från Retursystem Byggpall går till trivselkassan och de sänkta avfallskostnaderna är samtidigt positivt för resultatet på sista raden. Men, kanske viktigast av allt är att vi bidrar till att minimera klimatpåverkan och därmed kan man gå rakryggad hem från jobbet, säger Anders Johansson som är KMA-ansvarig på Per Jacobsson Byggnads AB.