Entusiastiskt deltagande på Nordbygg kring Retursystem Byggpall

​Miljö var ett genomgående tema för Nordbygg 2018. Alla inser idag behovet och söker möjligheter att bidra på olika sätt. Det gör det extra roligt att presentera Retursystem Byggpall som är en miljösatsning som drivits av byggbranschen sedan mer än 10 år. Förmiddagen inleddes med en informationsträff som sedan övergick i ett gemensamt möte med Retursystem Byggpalls styr- och marknadsgrupper.