Sveriges Byggindustrier har utsett Marianne Hedberg till styrgruppen för Retursystem Byggpall

Marianne säger själv om sin roll i styrgruppen; ”Retursystem Byggpall är ett mycket bra system som stadigt växer i betydelse både för effektivitet och minskad miljöpåverkan. Jag ser verkligen fram mot att få delta i den fortsatta utvecklingen och hoppas kunna bidra med tankar om miljö och klimat i styrgruppens arbete”.