Retursystem Byggpall bidrar till minskade klimatförändringar

​Efter denna sommar känns det angeläget att påminna om Retursystem Byggpalls bidrag till minskade klimatförändringar. Vi har upplevt extremt klimat med dess effekter på nära håll. Naturliga variationer säger en del, men nästan alla är överens om klimatförändringarna och dess negativa effekter på vår jord. Alla måste bidra i stort som smått för att bromsa denna utveckling.