Årets Initiativtagare utsedd inom Retursystem Byggpall

Retursystem Byggpalls styrgrupp har utsett Robert Bennerheim, Peab till Årets Initiativtagare inom retursystemet med följande motivering: För att Robert på ett föredömligt sätt engagerat sig för en ökad användning av byggpall i materialproducentledet samt för hans drivande engagemang när det handlar om instruktioner för pallhantering på deras egna och andra byggentreprenörers arbetsplatser.