Informationsträffar ökar återbruk av byggpallar

Som ett led i att sprida kunskap om byggbranschens egna retursystem för lastpallar har Retursystem Byggpall varit med på informationsträffar hos byggföretaget NCC. Tillsammans med Pernilla Löfås som är hållbarhetsstrateg på NCC och Ragn-Sells har träffar hållits med platschefer och arbetsledare för att diskutera återbruk och hantering av överblivet material.