Retursystem Byggpall som ett framgångsexempel i Riksdagen

Gunilla Holmberg, Marianne Hedberg och Nils G Storhagen vid seminariet i Riksdagshuset. Foto: Hanna Westerén Retursystem Byggpall presenterades i Riksdagen som ett framgångsrikt exempel på åtgärder som görs för att [...]