Om Niclas Carlsson

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Niclas Carlsson skapat 13 blogginlägg för.

Stora besparingar för byggbranschen med Retursystem Byggpall – ett fungerande exempel på cirkulär ekonomi

Retursystem Byggpall har uppdaterat sin rapport om retursystemets klimatmässiga och ekonomiska avtryck. På drygt två år har kostnaden ökat med ungefär 25 % när en tompall slängs i avfallscontainern. Kostnadsökningen tillsammans med de klimatmässiga fördelarna tydliggör behovet av att returnera tompallar till branschens egna retursystem för pallar i standardformat.

Stora besparingar för byggbranschen med Retursystem Byggpall – ett fungerande exempel på cirkulär ekonomi2019-11-13T15:30:10+01:00

Retursystem Byggpall lyfts fram i motioner till riksdagen

Än en gång kan vi konstatera att Retursystem Byggpall lyfts fram i motioner till riksdagen vilket är glädjande. Den här gången nämns retursystemet i två motioner, dels i "Åtgärder för hållbart byggande" 2019/20:1611 och dels i ”Minska bostadssektorns klimatavtryck genom resurseffektiv användning av byggmaterial” 2019/20:2454.

Retursystem Byggpall lyfts fram i motioner till riksdagen2019-10-15T11:36:45+02:00

Retursystem Byggpall har stärkts i byggbranschens reviderade riktlinjer

Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2019 har nyligen reviderats och syftar till att förbättra resurseffektiviteten och avfallshanteringen inom bygg- och rivningsbranschen. Tillämpningen av specifikt Retursystem Byggpall men även andra retursystem har tydliggjorts på en rad punkter i strävan att nå cirkulära materialflöden.

Retursystem Byggpall har stärkts i byggbranschens reviderade riktlinjer2019-06-17T13:27:40+02:00

Informationsträffar ökar återbruk av byggpallar

Som ett led i att sprida kunskap om byggbranschens egna retursystem för lastpallar har Retursystem Byggpall varit med på informationsträffar hos byggföretaget NCC. Tillsammans med Pernilla Löfås som är hållbarhetsstrateg på NCC och Ragn-Sells har träffar hållits med platschefer och arbetsledare för att diskutera återbruk och hantering av överblivet material.

Informationsträffar ökar återbruk av byggpallar2019-05-21T15:33:01+02:00

Årets Initiativtagare utsedd inom Retursystem Byggpall

Retursystem Byggpalls styrgrupp har utsett Robert Bennerheim, Peab till Årets Initiativtagare inom retursystemet med följande motivering: För att Robert på ett föredömligt sätt engagerat sig för en ökad användning av byggpall i materialproducentledet samt för hans drivande engagemang när det handlar om instruktioner för pallhantering på deras egna och andra byggentreprenörers arbetsplatser.

Årets Initiativtagare utsedd inom Retursystem Byggpall2019-04-01T16:32:00+02:00

Motion till Riksdagen

Mycket glädjande kan vi konstatera att Retursystem Byggpall nyligen uppmärksammats i en motion till riksdagen, "En hållbar bostadspolitik" 2018/19:2779.

Motion till Riksdagen2018-12-17T15:56:11+01:00

Nominera till Årets Initiativtagare!

Missa inte att nominera dig själv, din kollega, din organisation/företag eller någon kollega i branschen till Årets initiativtagare inom Retursystem Byggpall!

Nominera till Årets Initiativtagare!2018-11-06T14:14:42+01:00

Byggherrarna är en viktig kravställare för Retursystem Byggpall

Kravet att Retursystem Byggpall ska tillämpas på arbetsplatsen innebär dels att leverantörerna ska leverera på byggpall till bygget och dels att tomma pallar ska räddas från containern och istället returneras inom systemet.

Byggherrarna är en viktig kravställare för Retursystem Byggpall2018-10-10T10:11:39+02:00

Retursystem Byggpall bidrar till minskade klimatförändringar

​Efter denna sommar känns det angeläget att påminna om Retursystem Byggpalls bidrag till minskade klimatförändringar. Vi har upplevt extremt klimat med dess effekter på nära håll. Naturliga variationer säger en del, men nästan alla är överens om klimatförändringarna och dess negativa effekter på vår jord. Alla måste bidra i stort som smått för att bromsa denna utveckling.

Retursystem Byggpall bidrar till minskade klimatförändringar2018-11-06T10:46:13+01:00