Broschyrer

Retursystem Byggpall har tagits fram gemensamt av materialleverantörer, byggmaterialhandeln och byggföretagen för att effektivisera pallhanteringen. Med ett branschgemensamt retursystem blir det billigare och enklare i alla led. Framförallt uppnår vi en mindre klimatpåverkan. Läs gärna mer om Byggpall i vår broschyr som finns i pdf-format närmast nedan.

Broschyr_Byggpall_2020

Beställ gärna fysiska exemplar av broschyren på info@returlogistik.se.