Insidan

Under denna rubrik har vi samlat information och verktyg som kan vara användbara för dig som är engagerad inom Retursystem Byggpall.

Informationspärm

Här hittar du Retursystem Byggpalls informationspärm. För att få tillgång till Informationspärmen klickar du här och loggar in. Saknar du lösenord? Kontakta Returlogistik AB, info@returlogistik.se

Byggpall CRM

Byggpall CRM är ett verktyg till stöd för dig som hanterar logistiken bakom retursystemet. För att få öppna verktyget Byggpall CRM klickar du här och loggar in. Saknar du lösenord? Kontakta Returlogistik AB, info@returlogistik.se