Byggvarudeklarationen

Byggvarudeklarationen eBVD1.0 är ett branschgemensamt format för hur information om byggvarors miljöpåverkan ska kommuniceras. Retursystem Byggpall finns med som en branschgemensam standard för lastpallar.

Föreningen för Byggvarudeklarationer samt Byggmaterialindustrierna och Svenska Miljöinstitutet IVL står bakom det digitala inmatningsverktyg som är en samlad databas som tillverkare kan använda för att registrera och lagra sina Byggvarudeklarationer i och som alla fritt kan söka Byggvarudeklarationer i.

En byggvarudeklaration utgör en samlad grund för att informera om en varas miljöaspekter i olika skeden av dess livscykel. Informationen är till för att prioritera val av varor ur miljösynpunkt liksom att underlätta för att kunna dokumentera inbyggda varor till efterföljande drift och förvaltning. Här är länken till Byggvarudeklarationens webbsida.