Byggpall är ett exempel på cirkulär ekonomi

Retursystem Byggpall är ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi där återanvändning premieras framför energiåtervinning, vilket avsevärt bidrar till att minska mängden byggavfall.

Cirkulär ekonomi bygger bland annat på att utforma produkter så att de kan återanvändas samt att leverera funktioner snarare än produkter. Idag dominerar linjär ekonomi med enkelriktade flöden från råvara till deponi, vilket inte är
särskilt hållbart. En hög andel byggpallar återanvänds och nödvändig reparation sker så långt som möjligt med återanvänt virke. Retursystem Byggpall är ett av få exempel på cirkulär ekonomi i byggbranschen.

Blandcontainer 1

Läs artikel i Byggnadsindustrin nr 21 2016_edited-1 om cirkulär ekonomi och Byggpall.