För byggbranschen innebär retursystemet
stora fördelar

Fördelar finns i branschens alla led:

+ för leverantören

 • Inga kostnader för pallen eller pallhanteringen
 • Enkelt att beställa – ”ett nummer att hålla reda på”
 • Ingen returhantering
 • Färre produktionsstörningar tack vare säkrad pallkvalitet
 • Miljömässigt ansvarstagande
 • En konkurrensfördel eftersom byggpall efterfrågas av kunderna
 • Full kontroll över kostnader och intäkter

+ för byggmaterialhandeln

 • Enkelt att bli av med pallar – ”ett nummer att hålla reda på”
 • Enkel hantering; inga pallsaldon och ingen sortering
 • Möjlighet att samtidigt bli av med alla pallar i EUR-format samt pallkragar
 • Enhetligt återköpspris; ingen nedklassning och inga kvalitetsdiskussioner
 • Full kontroll över kostnader och intäkter

+ för byggarbetsplatsen

 • Enkelt att bli av med pallar – ”ett nummer att hålla reda på”
 • Enkel hantering; inga pallsaldon, ingen sortering
 • Möjlighet att samtidigt bli av med alla pallar i EUR-format samt pallkragar
 • Enhetligt återköpspris; ingen nedklassning och inga kvalitetsdiskussioner
 • Sparar plats, ordning och arbetstimmar på bygget
 • Färre pallar slängs i container; billigare och miljömässigt bättre

+ för klimatet och arbetsmiljön

 • Fast återköpspris gör att byggpallarna aldrig ska gå i containern, vilket bidrar till minskat byggavfall
 • Tillgodoser EU:s avfallsdirektiv som kräver materialåtervinning. Energiåtervinning godkänns inte
 • Förenklar och minskar den manuella pallhanteringen på arbetsplatsen
 • En kvalitetsmässigt bättre pall ger en säkrare arbetsplats
 • Ingen diskussion om pallens kvalitet, den är alltid värd 70 kr (helpall) eller 50 kr (halvpall)
 • Har en tydlig märkning, vilket begränsar stöld och svarthandel