För dig som är återvinningsentreprenör

Samma ersättning även för trasiga byggpallar

Du betalar 107 kr för en byggpall helpall och 80 kr för en halvpall och debiterar din kund samma belopp. En stor fördel med byggpallen är att pantvärdet aldrig påverkas. Din bygghandel får alltid samma ersättning för en byggpall när den går i retur, oavsett skick. Retursystem Byggpall betalar 70 kr för helpallen och 50 kr för halvpallen.  Annan ersättning gäller för andra pallar och pallkragar. Det kostar ingenting att ansluta sig till Retursystem Byggpall.

Enkelt att returnera tomma pallar

  1. Ring 020-27 00 00 till systemets pallaktör, Norrlandspall, för att beställa hämtning av pallar alternativt beställ hämtning på www.byggpall.se
  2. När Norrlandspall hämtar ersätts alltid byggpall helpall med 70 kr och byggpall halvpall med 50 kr, oavsett skick.
  3. Hämtning är kostnadsfri vid minst 85 enheter, annars debiteras en frakt på 200 kr. Passa även på att sälja tillbaka andra standardpallar än byggpallar. Ni slipper sortera och når lättare upp till fraktfri volym. Gäller även pallkragar. Ni står för lastning när systemets pallaktör Norrlandspall hämtar pallen hos er.

Erbjud dina kunder hämtning av tompall

Erbjud gärna era företagskunder hämtning av pallar för att underlätta på byggarbetsplatser där det är trångt. Då minskar vi risken att pallar hamnar i containern. Läs mer om alternativa upphämtningar av tomma pallar.

Tjäna mer på att slänga mindre

Retursystem Byggpall är det smarta sättet för er att tjäna mer på att slänga mindre. Byggpall ger er en renare arbetsplats, effektivare avfallshantering och minskade avfallsmängder. Det i sin tur kräver färre avfallstransporter och ger en bättre arbetsmiljö – som ni dessutom får betalt för! Med Retursystem Byggpall undviks också diskussioner om pallarnas kvalitet och det administrativa arbetet med pallsaldon.

Hämta gärna ned informationsmaterial som till exempel affischer till din byggmaterialhandel.