Historik

Retursystem Byggpall är resultatet av ett flerårigt utredningsprojekt som drivits av representanter från byggbranschens olika led. Därmed har byggbranschen fått ett eget retursystem och en pall som är anpassad för branschens förhållanden. Detta har resulterat i lägre kostnader och miljömässigt bättre hantering av pallar på byggarbetsplatsen. ELBA-projektet var det första steget mot detta system. Därefter tog Retursystem Byggpall form genom den organisation som ni kan läsa om på annat håll på denna sida.

ELBA-projektet

elba_logo

Utvecklingsprojektet Emballage och lastbärare på byggarbetsplatser (ELBA) drevs i fyra delprojektet finansierade av Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF) och de medverkande företagen. Det första angav förutsättningar och möjligheter för att finna branschgemensamma lösningar för både emballage och lastbärare. Det andra delprojektet gick ut på att, baserat på EUR-pallens standard och moduler av denna, utveckla och anpassa ett branschgemensamt returpallsystem. Resultaten av de bägge första projektetapperna finns dokumenterade dels i en bok utgiven av Byggförlaget och dels i en forskningsrapport. De två avslutande etapperna genomfördes som två pilotstudier med syftet att praktiskt testa de aktuella lastbärarna samt att fördjupa studierna kring utveckling av administrativt stöd, organisation och prissättning.

Litteratur

  • Emballage och lastbärare på byggarbetsplatser. Ekonomiska och miljömässiga förutsättningar för branschgemensamma lösningar (Byggförlaget 1998, ISBN 91-7988-164-5, av Storhagen, N.G. och Lindqvist, P , 98 sidor).
  • Förutsättningar och möjligheter för ett gemensamt lastbärarsystem inom byggbranschen – slutredovisning och rekommendation (av Bengtsson, J., Eklöw, M., Falk, T. och Storhagen, N.G, 32 sidor).

Kontakta Returlogistik vid intresse.

Nominerat till årets innovation inom byggbranschen

Retursystem Byggpall nominerades till årets innovation 2004. Bland de nära 120 projektredovisningar som Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF) godkänt under 2004 nominerades Retursystem Byggpall som ett av tre projekt för Årets Innovation. Motivering: “Projektet utgör det sista steget i ett flerårigt utvecklingsarbete med bred branschförankring och det första steget in i praktisk tillämpning av ett returpallsystem som, genom den omfattande användningen av lastbärare inom byggsektorn, är ett mycket viktigt bidrag till utvecklingen av en effektivare byggprocess och en fortsatt hållbar tillväxt.”