Organisationen – Branschens retursystem

Retursystem Byggpall har tagits fram tillsammans av materialproducenter, byggvaruhandeln och byggföretagen med det gemensamma intresset att skapa en enklare, billigare och miljömässigt bättre pallhantering.

  • Styrgruppen är huvudman för Retursystem Byggpall och består av representanter från Sveriges Byggindustrier, Byggmaterialhandlarna samt Byggmaterialindustrierna.
  • Marknadsgruppen består av kundföretag som samordnar och samlat ställer krav på leverans på byggpall från leverantörer.

Returlogistik är ansvariga för införandet av Byggpall och agerar i nära samarbete med referens- och kommunikationsgruppen. Norrlandspall AB är den pallaktör som har i uppdrag att leverera och köpa tillbaka Byggpallen.

Byggbranschens styrgrupp

Huvudman och samordnande organ för Retursystem Byggpall är Byggbranschens styrgrupp. I gruppen finns representanter från hela branschen. Sveriges Byggindustrier (BI), Byggmaterialhandlarna och Byggmaterialindustrierna. För kontaktuppgifter till respektive branschorganisations representanter, vänd er till Returlogistik.

I styrgruppen tas beslut om prissättning, kvalitetsfrågor, nya projekt inom systemet etc. Styrgruppen ansvarar också för upphandling av resurser för att driva systemet.

Branschloggor3

Byggbranschens marknadsgrupp

Marknadsgruppen består av ett antal stora inköpsorganisationer och företag. Gruppen har en viktig roll i spridandet av information om Retursystem Byggpall. I samband med att de skriver avtal med materialproducenterna ställer de krav om leverans på Byggpall. Marknadsgruppen består av: NCC Construction Sverige AB, Skanska, JM AB, Peab, Veidekke, Jem & Fix, Bygma, Woody, Derome, Optimera, AB Karl Hedin, BOLIST, Nordströms, XL Bygg, Beijer Byggmaterial AB, K-Rauta, Onninen, Dahl IKANO Bostad och Fredells. För kontaktuppgifter till respektive företags/organisations representanter, var god vänd er till Returlogistik.

Returlogistik

Returlogistik har fått i uppdrag av den svenska byggbranschen att vara systemansvariga samt ansvariga för införandet av Retursystem Byggpall.

Returlogistik är specialiserat på effektiva returlösningar. Engångshantering ifrågasätts allt mer. Anledningen är behovet av långsiktigt resursutnyttjande, inte minst miljömässigt. Returlösningar har därför fått hög prioritet. Framåtflödena är idag mycket effektiva, medan returflöden ofta är både ineffektiva och dyra. Typexempel är reklamationer och hantering av lastpallar, burar och returlådor.

Vår mångåriga erfarenhet visar att det är fullt möjligt att i samma lösning nå både företagsekonomiska och miljömässiga vinster.

Kontakta Returlogistik vid frågor kring Retursystem Byggpall. Kontaktuppgifter hittar ni här.

 

Norrlandspall AB

Norrlandspall AB är det företag som har i uppdrag att leverera kvalitetskontrollerad Byggpall till byggbranschen. Företaget ansvarar även för hämtning, kvalitetsbedömning och återköp av pallarna hos slutanvändaren.

Den huvudsakliga verksamheten är handel och reparation av lastpallar och pallkragar. De är marknadsledande i Sverige inom området begagnat emballage. Företaget arbetar rikstäckande och har palldepåer från Helsingborg i söder till Umeå i Norr. Norrlandspall hanterar ca 2,5 miljoner lastpallar per år.

För en effektiv insamling av pallar i hela Sverige anlitar Norrlandspall såväl Schenker som DHL för transporten till företagets depåer. Samtliga produktionsställen är licentierade av Det Norske Veritas när det gäller reparation och sortering av EUR-pall.

Kontakta Norrlandspall vid köp samt hämtning och återköp av Byggpall. Kontaktuppgifter hittar ni här.

img01_125905711258955700