Vad är en Byggpall?

”Byggpall” är den allmänna beteckningen för de lastpallar som ingår i Retursystem Byggpall. Det finns tre typer av byggpallar:

  • Byggpall helpall
  • Byggpall helpall, värmebehandlad
  • Byggpall halvpall, värmebehandlad

För att pallen ska vara godkänd som Byggpall ska den vara märkt med en av dessa symboler på höger kloss, se nedan. Byggpall helpall har en färgstämpel, medan byggpall halvpall har en brännmärkning.

Vid bedömning av pallen ligger fokus på funktion. Pallen skall fungera i en produktion med kedjetransportörer, rullbanor och automatisk packning.

Byggpall helpall är en kvalitetskontrollerad begagnad EUR-pall (1200 x 800 mm).

Efter önskemål från många byggpallsanvändare har Retursystem Byggpall tagit fram en halvpall (800 x 600 mm). Byggpall halvpall är framtagen och nytillverkad för den svenska byggbranschen. Den har två medar och ett tätspikat trädäck samt en styrbräda på däckets undersida. Pallen är en fyrvägspall. Byggpall halvpall är alltid värmebehandlad enligt ISPM 15 till skillnad från byggpall helpall som går att beställa som värmebehandlad.

En pall på en byggarbetsplats är kraftigt utsatt för fukt, smuts och slitage. Det är därför svårt att kombinera pallar inom byggbranschen med pallar inom livsmedelsindustrin där det finns andra hygienkrav. Detta är anledningen till att pallöverföringssystemet (PÖS) för den godkända EUR-pallen eller Chep:s hyrpallssystem inte fungerar särskilt bra inom byggbranschen. Att du och dina kollegor använder lastpallar av god kvalitet är en fråga om säkerhet för människor och gods. Det är därför viktigt att pallarna returneras till Norrlandspall för att kvalitetsnivån skall upprätthållas.

Kvalitetskrav för godkänd Byggpall

Nedan ses en förenklad beskrivning av kvalitetskraven för godkänd byggpall helpall. Motsvarande krav gäller också för byggpall halvpall som dock har ett tätspikat trädäck.