Ersättningen för tomma byggpallar när de returneras till systemet har varit oförändrad sedan 2012. För att ytterligare öka återanvändningen och för att säkra tillgången på pallar har Retursystem Byggpalls styrgrupp beslutat om förändringar av byggpallarnas pris och ersättning (återköpspris).

Från 1 januari 2019 och tills vidare gäller:

1. Priset för byggpall helpall (1200 x 800 mm) är 107 kr och för byggpall halvpall (800 x 600 mm) 80 kr.
2. Vid leverans till kund debiteras 107 kr för helpallen och 80 kr för halvpallen.
3. Tomma pallar som returneras ersätts med 70 kr för byggpall helpall och 50 kr för
byggpall halvpall, oavsett kvalitet.
4. Differensen mellan pris och ersättning är oförändrat 37 kr för helpallen och 30 kr för halvpallen.

Alla övriga villkor är oförändrade. Norrlandspall ansvarar för leveranser och återköp.

Varför förändrad prisbild för byggpallarna?

Ett högre återköpspris innebär bättre betalt när byggpallar säljs tillbaks, vilket bidrar till ökad återanvändning och därmed minskat avfall.
Ökad återanvändning säkrar tillgången på pallar för den svenska byggbranschen.
Ett högre återköpspris innebär samtidigt att försäljningspriset höjs med motsvarande belopp, vilket är viktigt både för att hantera den allmänna prisökningen på pallar sedan 2012 och den generellt minskade tillgången på pallar.

Enhetligt återköpspris – ingen nedklassning

Till skillnad från många andra retursystem utgår full ersättning även för de byggpallar som behöver repareras. En byggpall ska aldrig slängas.

För mer information kontakta Returlogistik på tel 08-717 71 60 eller Norrlandspall på tel
020-27 00 00.

Fakta om Retursystem Byggpall

Retursystem Byggpall är byggbranschens egna retursystem för lastpallar av EUR-format och halvpallsformat. Retursystemet är, via ett forskningsprojekt, framtaget av och för byggbranschen för att förenkla pallhanteringen, minska miljöbelastning och minska kostnaderna i samtliga led inom byggbranschen.

Den höga ersättningen, även för trasiga byggpallar, bidrar till att slutanvändare tycker det är värt att sälja tillbaka tomma pallar. Med Retursystem Byggpall förenklas också pallhanteringen i hela kedjan och där återanvändning premieras för att uppnå en cirkulär ekonomi.

Retursystem Byggpall drivs gemensamt av branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier, Byggmaterialhandlarna och Byggmaterialindustrierna.

Marknadsgruppen består av ett antal stora inköpsorganisationer och företag. Gruppen har en viktig roll i spridandet av information om Retursystem Byggpall. I samband med att de skriver avtal med materialproducenterna ställs krav om leverans på Byggpall. Marknadsgruppen består av: NCC, Skanska, JM, Beijer Byggmaterial, XL Bygg, Byggtrygg, Jem & Fix, Bygma, Woody, Derome, Optimera, AB Karl Hedin, K-Rauta, Peab, BOLIST, Dahl, Nordströms, Strabag, Veidekke, Onninen och Ikano Bostad.

Retursystem Byggpall tog hem priset för Årets Återanvändare vid Återvinningsgalan i Göteborg 2016. Mycket hedrande och ett erkännande för goda miljöinsatser inom byggbranschen.

Returlogistik är på uppdrag av byggbranschen ansvariga för implementering och utveckling av Retursystem Byggpall.

Norrlandspall AB är det företag som för närvarande har uppdraget att leverera kvalitetskontrollerad Byggpall till byggbranschen. Företaget ansvarar även för hämtning, kvalitetskontroll, reparation och återköp av pallarna hos slutanvändaren.

Läs mer på www.byggpall.se