Retursystem Byggpall

Byggbranschens standard för pallhantering

Se filmen

Retursystem Byggpall

Byggbranschens standard för pallhantering

Se filmen

Enkelt, Ekonomiskt och Miljösmart

Retursystem Byggpall är byggbranschens system för pallhantering. Systemet är kostnadseffektivt, enkelt och miljösmart. Byggpallen har tagits fram gemensamt av materialproducenterna, byggvaruhandeln och byggföretagen.

0
År som systemstandard
0
Antal levererade byggpallar
0
Antal containrar minskat byggavfall
0
Antal aktiva användare

1

2

3

14

7

8

9

10

11

12

15

17

5

4

13

16

Nätverk