Insamling på återvinningscentral

Retursystem Byggpall vänder sig i första hand till aktörer inom byggbranschen, men det är också viktigt att samla in de tomma pallar som hamnar hos privatpersoner och hantverkare.

dessa sidor som är ett utdrag ur rapporten “Återanvändning av bygg- och rivningsmaterial och produkter i kommuner”, (Rapport 2019:32, Avfall Sveriges Utvecklingssatsning, ISSN 1103-4092) kan du läsa om hur du som återvinningscentral kan återbruka pallar och pallkragar av standardformat.

I rapporten står det:

“Återbruk står högt upp i avfallshierarkin och är ett sätt att förebygga avfall och skapa en längre livslängd för en produkt. Avfall Sverige har i två rapporter (2018:29, 2018:36) kunnat konstatera att åderbruket av bygg- och rivavfall som inkommer till återvinningscentraler är litet samtidigt som det finns en outnyttjad potential i att återbruka byggprodukter.

Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om vilka förutsättningar som finns, och krävs, för att öka återbruket av byggprodukter från det bygg- och rivningsavfall som samlas in av kommuner. Rapporten identifierar ett antal goda exempel på återbruksformer och går igenom utmaningar samt möjligheter.

Projektet har samfinansierats av Stiftelsen IVL och Avfall Sverige. Projektet har utförts av Jurata Miliute-Plepiene, Alexandra Almasi och Louise Hwargård, samtliga på IVL Svenska Miljöinstitutet.”