Värmebehandlade Byggpallar enligt ISPM 15

Allt fler länder ställer krav på värmebehandlade lastpallar enligt FAO:s standard ISPM 15. Avsikten med kraven är att förhindra spridning av skadeinsekter som Asiatisk långhorning och Tallvedsnematod. Det finns inget krav på värmebehandlade pallar för transport inom EU området. Däremot krävs det som regel att pallen skall vara värmebehandlad för att få skickas utanför EU-området.

Byggpall helpall

Byggpall helpall (1200 x 800 mm) är inte värmebehandlad som standard men vi har möjlighet att värmebehandla pallen om ni så önskar enligt FAO:s standard ISPM 15. Kravet är att virket under värmebehandlingen skall nå en temperatur av minst 56 grader i kärnan under minst 30 minuter. Uppvärmningen tar död på eventuella skadeinsekter och nematoder.

Efter behandlingen stämplas pallen med godkänd märkning enligt ISPM 15. Via Norrlandspall kan du beställa värmebehandlad Byggpall helpall. Ring 020-27 00 00 för aktuella priser.

Byggpall halvpall

Byggpall halvpall är alltid värmebehandlad enligt ISPM 15.

Mer information

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida om de olika ländernas krav.