Pallordlista

För att du lättare skall hitta runt i djungeln av pallar så har skapat ett lexikon. Här kommer vi att förklara vissa ord/utryck samt hur vi på Byggpall.se kan hjälpa dig. Är det något du saknar så är du välkommen att maila åsikter.

A-pall / A-pallarEUR pall
A-pall är ett annat namn för godkänd EUR-pall. Den godkända EUR-pallen är den vanligaste palltypen i Sverige. Pallen används framför allt inom dagligvarubranschen och som bytespall i Pallöverföringssystemet. Pallen vi säljer har genomgått en mycket noggrann sortering och vid behov även reparation.

 

B-pall / B-pallar
B-pall är ett annat namn för utrangerad EUR-pall. Pallen är inte längre en B-pallgodkänd EUR-pall men går fortfarande att transportera på. Detr finns ingen standardiserad kvalitetsnorm för B-pall varför kvalitén kan varierar mellan olika palleverantörer. EUR-pall B kan inte hanteras i pallöverföringssystemet oftast beroende på att pallen är för vädergrånad eller har mindre urflisningar i klossar eller brädor. Pallen har genomgått samma noggranna sortering som den godkända EUR-pallen och vid behov även reparation. För att enkelt särskilja dessa pallar från godkända EUR-pallar har vi valt att måla över EUR-stämpeln.

 

ByggpallByggpall
Pallen är ursprungligen en EUR-pall och ingår som standardpall i Retursystemet och Retursystem Byggpall. Den har genomgått en noggrann sortering och vid behov även reparation innan utleverans och är tydligt märkt på långsidornas högra kloss för att vara enkel att identifiera. Se www.byggpall.se.

 

 

Engångspall
Engångspall är främst till företag som inte lägger så tunga produkter på varje pall. Engångspallar har samma uppbyggnad som EUR-pallen men tillverkaEngångspalls av virke och klossar med klenare dimensioner.

 

 

Emballage
Om du säljer dina emballage, alltså pallar och pallkragar till Norrlandspall får du på ett enkelt sätt avsättning för det mesta av ditt emballage. För en effektiv pallinsamling i hela Sverige anlitar vi Schenker och D

HL för transporten till våra fem depåer. Vi hämtar pallarna och pallkragarna hos dig. När vi köper in och sorterar EUR-pall följer vi de regler som utarbetats av SIS och DNV Inspection AB i samarbete med transport- och dagligvarubranschen. Alla våra depåer är licensierade av Det Norske Veritas för reparation av EUR-pall.

EUR-pall
Ny eller begagnad godkänd EUR-pall. Pallen uppfyller kraven enligt UIC Code 435-2, SS 84 20 07 eller motsvarande nationell standard. Pallen används även som standardpall inom pallöverföringssystemet.

Lastbärare
Lastbärare tillverkas efter bestämda standardmått, så att en lastbärare spelar egentligen ingen roll var den är tillverkad. En lastbärare är en enhet för att hålla samman gods under transport och lagring.

Lastpall
Idag slängs mängder av lastpall av olika kvalité vilket leder till stora kostnader vid tömning av containrar. En bättre lösning är att sälja er lastpall till Norrlandspall. I samband med att Norrlandspall hämtar Byggpall kan ni med fördel passa på att sälja annat överskott av lastpallar och pallkragar.

Pallkrage
En pallkrage är en typ av emballage avsett för godstransport. Våra pallkragar är av trä och äPallkrager mycket hållbara likväl som de är miljövänliga. Pallkrage används i en mängd olika industrier, exempelvis inom vindkraft, gjuteri, kullager, fordons-, telekom- samt försvarsindustrin. Bortsett från transporter och liknande är pallkragen för övrigt även mycket vanligt förekommande i trädgårdsodlingen!

 

Pallöverföringssystemet – PÖS
Pallöverföringssystemet – PÖS – är ett bytessystem för godkända EUR-pallar. PÖS är förhållandevis billigt att använda under förutsättning att varken godset som hanteras på pallen eller lagerhållningen förorenar pallen så att den blir oanvändbar i bytessystemet. PÖS används främst av företag inom dagligvarubranschen och administreras av speditörerna DHL, Schenker och Green Cargo. Företag som vill ansluta sig till PÖS ska göra en skriftlig anmälan till respektive transportföretag. Både avsändare och mottagare av pallarna måste vara anslutna för att systemet ska fungera.

Returpall
Returpall B är samma pall som Byggpall men skillnaden att returpallar istället används inom jord- och trädgårdsbranschen av företag som Hasselfors Garden Weibull Trädgård och Rölunda. Returpall används i Returpallsystemet som är ett rikstäckande retursystem för lastpallar anpassat för gods som lagerhålls utomhus.

Träemballage värmebehandlade
Träemballage kan värmebehandas för att förhindra spridning av skadeinsekter såsom asiatisk långhorning och tallvedsnematod. Byggpalls lastpallar är värmebehandlade i enlighet med FN:s organ för frågor inom livsmedel och jordbruk; FAO:s standard ISPM 15. Värmebehandling är för övrigt den enda i Sverige tillåtna metoden att motverka skadedjur i emballage av trä. Läs mer om värmebehandlade lastpallar här.

Värmebehandling träemballage
Värmebehandling av träemballage kan göras för att förhindra att skadeinsekter såsom asiatisk långhorning och tallvedsnematod sprids. Värmebehandling är den i Sverige enda tillåtna metoden att motverka skadedjur i träemballage. ISPM 15, som Byggpall följer när vi utför värmebehandling, är en internationell standard för förpackningsvirke som bl a innebär att virket skall vara värmebehandlat och uppnåt en temperatur i kärnan av 56 grader under minst 30 min (HT) eller gasat med metalbromid (MB). Läs mer om värmebehandlade lastpallar här.

För bokning av hämtning – ring Norrlandspall på telefon 020-27 00 00.