Avfall Sverige har uppmärksammat att många kommuner visat intresse för att samla in byggprodukter för återanvändning. Men många har också upplevt hinder på vägen. För att få en bättre bild av läget har man låtit IVL Svenska Miljöinstitutet göra en kartläggning av kommunala befintliga initiativ och identifierat utmaningar och möjligheter för en påskyndad utveckling mot ökad återanvändning.

I rapporten konstateras en potential, men att det bara är ett tiotal ton av över nio miljoner ton avfall per år som faktiskt går till återbruk. Man identifierar en rad hinder, men också ljuspunkter. En sådan ljuspunkt är Retursystem Byggpall som är enkelt för kommunerna att ansluta sig till. Poängen är att återbruka lastpallar i standardformat istället för att skicka dem till energiåtervinning, vilket annars alltid har skett. Systemet är rikstäckande, det kostar ingenting att ansluta sig och kommunen får ersättning för pallarna. Leveranser av pallar sker i första hand till byggbranschen, men uppsamling av begagnade pallar kan mycket väl ske även vid landets återvinningscentraler, ÅVC.

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR, var tidigt ute med sina fem återvinningscentraler. Anna-Karin Falkenström vid NSR upplever insamlingen som enkel och framgångsrik. Antalet lastpallar är större än hon hade förväntat sig. Det antal lastpallar som har ”räddats från containern” motsvarar förebyggande av närmare 100 ton träavfall, samtidigt som man kan tjäna pengar på insamlingen av pallar. Hanteringen är enkel. Normalt har man den utrustning som behövs på ÅVC:erna, samt att det krävs en dedikerad plats på återvinningscentralen eller avfallsanläggningen. Enda synpunkten från Anna-Karin Falkenström är att det ibland blivit visst extra arbete med att få staplarna att stå rakt. Inledningsvis informerade man sina kunder med skyltar, men senare behövdes inte någon särskild information. Ungefär 75 procent av de insamlade pallarna kommer från privata aktörer.

Nils G Storhagen, Returlogistik, som intervjuats i studien säger; ”Det finns en stor och intressant potential för ökat återbruk inom byggbranschen. Varje möjlighet måste tillvaratas för att minska dagens resursslöseri. Men det ställer krav på breda lösningar. Upphämtning av tomma lastpallar vid landets ÅVC:er är ett bra exempel på det. Retursystem Byggpall har här en viktig roll. Det är en verksamhet som är i full drift och som bidrar till återvinningscentralerna, både ekonomiskt och miljömässigt.

För mer information om IVL-rapporten: ”Rapport 2019:32 Avfall Sveriges Utvecklingssatsning ISSN 1103-4092 ÅTERANVÄNDNING AV BYGG- OCH RIVNINGSMATERIAL OCH PRODUKTER I KOMMUNER”