Många leveranser till våra byggarbetsplatser kommer på lastpallar. Det innebär stora pallvolymer. När pallen är tom blir den en restprodukt som ofta går i containern för energiåtervinning, en lastpall som mycket väl hade kunnat återanvändas vilket miljömässigt är klart bättre. Den tidigare bristen på fungerande retursystem har nu sin lösning genom Retursystem Byggpall.

För att tillvarata den här möjligheten för miljön och för att bryta invanda mönster måste tydligare krav ställas på att Retursystem Byggpall ska tillämpas på byggarbetsplatserna. Byggherrarna har därför ställt sig bakom Retursystem Byggpall och beskriver systemet med sina antagna avtalstexter. Läs mer här eller avtalstexter på Byggherrarnas webbplats.

Per Lilliehorn, med ansvar för miljö, teknik & kvalitet hos Byggherrarna, säger att rekommendationen om tillämpning av Retursystem Byggpall främst har sin förklaring i att det är en miljömässigt mycket bättre lösning än den traditionella lastpallshanteringen, men också därför att det är mer kostnadseffektivt. Retursystem Byggpall innebär mer än en halvering av CO2-utsläppen till en tredjedel av kostnaden. Sedan starten har systemet bidragit till att minska byggavfallet i landet med mer än 160 000 containrar.

Kravet att Retursystem Byggpall ska tillämpas på arbetsplatsen innebär dels att leverantörerna ska leverera på byggpall till bygget och dels att tomma pallar ska räddas från containern och istället returneras inom systemet. Lastpallarna är ommärkta EUR-pallar i hel- och halvpallsformat, det vill säga de vanligast förekommande pallarna på våra byggen. Upphämtning av tomma pallar sker genom Norrlandspall som är avtalad pallaktör, via byggmaterialhandeln eller återvinningsentreprenören. Vid retur till Norrlandspall utgår alltid samma fasta ersättning för såväl hela som trasiga pallar, vilket är nyckeln till återanvändningen. En byggpall ska aldrig någonsin slängas.

Retursystem Byggpall drivs av branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier, Byggmaterialhandlarna och Byggmaterialindustrierna. På det sättet omfattas hela den fysiska försörjningskedjan. För att det cikulära flödet i Retursystem Byggpall ska börja snurra krävs att någon ställer krav på att leverans ska ske på byggpall. Det sker när byggentreprenörer och byggmaterialhandeln skriver in i avtal med sina leverantörer att leverans ska ske på byggpall. Men det räcker inte hela vägen. Det finns många kravställare som står utanför det egentliga fysiska flödet, men som ändå har stort inflytande över det. Byggherrarna kommer in tidigt i den här processen och kan ha stor påverkan genom att i AMA AF skriva in krav på användning av Retursystem Byggpall. Se www.byggpall.se .

Fakta om Retursystem Byggpall

Retursystem Byggpall är byggbranschens egna retursystem för lastpallar av EUR-format och halvpallsformat. Retursystemet är, via ett forskningsprojekt, framtaget av och för byggbranschen för att förenkla pallhanteringen, minska miljöbelastning och minska kostnaderna i samtliga led inom byggbranschen.

Den höga ersättningen, även för trasiga byggpallar, bidrar till att slutanvändare tycker det är värt att sälja tillbaka tomma pallar. Med Retursystem Byggpall förenklas också pallhanteringen i hela kedjan och där återanvändning premieras för att uppnå en cirkulär ekonomi.

Retursystem Byggpall drivs gemensamt av branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier, Byggmaterialhandlarna och Byggmaterialindustrierna.

Marknadsgruppen består av ett antal stora inköpsorganisationer och företag. Gruppen har en viktig roll i spridandet av information om Retursystem Byggpall. I samband med att de skriver avtal med materialproducenterna ställs krav om leverans på Byggpall. Marknadsgruppen består av: NCC, Skanska, JM, Beijer Byggmaterial, XL Bygg, Byggtrygg, Jem & Fix, Bygma, Woody, Derome, Optimera, AB Karl Hedin, K-Rauta, Peab, BOLIST, Dahl, Nordströms, Strabag, Veidekke, Onninen, Ikano Bostad och Fredells.

Retursystem Byggpall tog hem priset för Årets Återanvändare vid Återvinningsgalan i Göteborg 2016. Mycket hedrande och ett erkännande för goda miljöinsatser inom byggbranschen.

Returlogistik är på uppdrag av byggbranschen ansvariga för implementering och utveckling av Retursystem Byggpall.

Norrlandspall AB är det företag som för närvarande har uppdraget att leverera kvalitetskontrollerad Byggpall till byggbranschen. Företaget ansvarar även för hämtning, kvalitetskontroll, reparation och återköp av pallarna hos slutanvändaren.

Läs mer på www.byggpall.se