Priser och ersättning2019-11-25T16:13:58+01:00

Pris vid köp av Byggpallar:

  1. Ni beställer Byggpallar från Norrlandspall, 020-27 00 00, 107 kr för en byggpall helpall och 80 kr för en byggpall halvpall. Ni kan även använda formuläret ovan.
  2. Ni debiterar er kund 107 kr för en helpall och 80 kr för en halvpall. Återförsäljare debiterar pallen vidare med samma belopp.
  3. Frakten ingår i priset vid beställning av minst 300 pallar.
  4. Vid beställning av mindre volymer debiteras en frakt på 200 kr.

Läs mer om att köpa byggpallar

Pris vid retur av byggpallar

Ersättningen (återköpspriset) är alltid 70 kr för Byggpall helpall och 50 kr för Byggpall halvpall oavsett kvalitet när byggpallarna säljs tillbaka direkt till Norrlandspall. Alltså även om den är trasig. Frakten ingår i priset vid hämtning av minst 85 pallar, annars utgår en frakt på 200 kr. 85 pallar är 5 stycken stuvar om 17 pallar i varje vilket motsvarar en yta på knappt 5 kvadratmeter. En byggarbetsplats får annan ersättning om pallarna säljs tillbaka via återvinningsentreprenörer eller byggmaterialhandlare. Läs mer här. Som privatperson kan du inte sälja tillbaka pallarna till systemet, men du kan lämna tillbaka dem till den återförsäljare som du fått pallen ifrån.

Så här säljer ni tillbaka Byggpallarna

Att sälja Byggpallar är enkelt för dig och ditt företag.

  1. Ring 020-27 00 00 och meddela hur många pallar ni vill få hämtade. Ni kan även boka hämtningen på denna hemsida genom formuläret nedan.
  2. Norrlandspall faxar eller mailar en fraktsedel till er och bokar transporten.
  3. Ni ansvarar för lastningen av pallarna. Pallarna skall vara enkelstaplade, helst 17 per stuv. Pallkragarna skall vikas ihop och bandas fast på en pall.
  4. Norrlandspall skickar en redovisning på sorteringsutfallet och gör en utbetalning till ert bg eller pg.
  5. Frakten ingår i priset vid hämtning av minst 85 pallar. Det behöver inte bara vara byggpall.
  6. Vid hämtning av mindre volymer debiteras en frakt på 200 kr.

Läs mer om att sälja tillbaka pallar

Har du ont om plats eller saknar tillgång till lastare?

Läs mer här

Retursystem Byggpall – Pris och ersättning från och med 2019-01-01

Ersättningen för tomma byggpallar när de returneras till systemet har varit oförändrad sedan 2012. För att ytterligare öka återanvändningen och för att säkra tillgången på pallar har Retursystem Byggpalls styrgrupp beslutat om förändringar av byggpallarnas pris och ersättning (återköpspris).

Från 1 januari 2019 och tills vidare gäller:

1. Priset för byggpall helpall (1200 x 800 mm) är 107 kr och för byggpall halvpall (800 x 600 mm) 80 kr.
2. Vid leverans till kund debiteras 107 kr för helpallen och 80 kr för halvpallen.
3. Tomma pallar som returneras ersätts med 70 kr för byggpall helpall och 50 kr för
byggpall halvpall, oavsett kvalitet.
4. Differensen mellan pris och ersättning är oförändrat 37 kr för helpallen och 30 kr för halvpallen.

Alla övriga villkor är oförändrade. Norrlandspall ansvarar för leveranser och återköp.

Varför förändrad prisbild för byggpallarna?

Ett högre återköpspris innebär bättre betalt när byggpallar säljs tillbaks, vilket bidrar till ökad återanvändning och därmed minskat avfall.
Ökad återanvändning säkrar tillgången på pallar för den svenska byggbranschen.
Ett högre återköpspris innebär samtidigt att försäljningspriset höjs med motsvarande belopp, vilket är viktigt både för att hantera den allmänna prisökningen på pallar sedan 2012 och den generellt minskade tillgången på pallar.

Enhetligt återköpspris – ingen nedklassning

Till skillnad från många andra retursystem utgår full ersättning även för de byggpallar som behöver repareras. En byggpall ska aldrig slängas.

För mer information kontakta Returlogistik på tel 08-717 71 60 eller Norrlandspall på tel
020-27 00 00.

PDF – Pris och ersättning från och med 2019-0101