I dagarna kommer Nils G Storhagen ut meden ny upplaga av sin bok ”Logistik – grunder och möjligheter”. Där uppmärksammas det starka logistikberoende som finns för att lyckas med den cirkulära ekonomin. I takt med att komplexiteten ökar och nya affärskoncept växer fram blir vi allt mer beroende av en fungerande logistik. Det gäller inte minst återanvändning och återvinning som i högsta grad är logistikberoende.

I den cirkulära ekonomin bevaras resurserna i varorna så intakta som möjligt och får därför ett högre värde genom hela värdekedjan, vilket i sin tur gör det ekonomisk lönsamt att sluta kretsloppen. I huvudsak är det tre faktorer som bidrar till värdet i varorna; smarta designlösningar som bidrar till att öka produktens livslängd, rena materialflöden som inte stör ekosystemen eller människors hälsa samt en fungerande logistik.

Av de här tre är det utan tvekan så att en fungerande logistik än så länge har fått minst uppmärksamhet, och det handlar inte bara om energieffektiva transporter. Dilemmat är att en ökad återanvändning bidrar till ökade transporter. Krav kommer att ställas på hela den samlade logistikkunskapen och metodapparaten för att tillvarata de potentialer som finns i den cirkulära ekonomin, trots den miljöbelastning transporterna i sig utgör.

Mot den bakgrunden ger boken en heltäckande bild av logistikens olika aspekter, från det strategiska och långsiktiga till det dagliga. Den är lättillgänglig genom att den följer ett tänkt fysiskt flöde från leverantör till slutlig förbrukare. Boken behandlar logistikens givna hörnstenar, men tar också upp logistikens stora betydelse för miljön och för den cirkulära ekonomin, som drivs av viljan att minska klimatpåverkan.

NilsG Storhagensäger själv om den nya boken;

”Logistiken blir allt mer närvarande och avgörande för det mesta vi tar oss för, både privat, affärsmässigt och miljömässigt. Det finns ett stort behov av att tydliggöra varför logistiken blir allt viktigare och vilka möjligheter det skapar. Det behovet vill boken tillgodose.”

Boken ges ut av Liber och vänder sig både till praktiker och teoretiker. Den är i första hand avsedd attanvändas för utbildning i logistik, såväl på universitets- och högskolenivå som på företag. Men den är också avsedd att fungera som en källa till inspiration för företag som ser ett behov av att utveckla sin logistiska verksamhet.

Om Retursystem Byggpall

Ett talande praktiskt exempel på cirkulär ekonomi, som också refereras till i den nya boken, är Retursystem Byggpall med en hög andel återanvändning av lastbärare baserat på stor volym, en långt driven standardisering och väl fungerande returflöden.

Retursystem Byggpall är ett viktigt bidrag för att minska miljöbelastningen i byggbranschen. Jämfört med alternativ lastpallshantering innebär Retursystem Byggpall mer än en halvering av CO2-utsläppen till en tredjedel av kostnaden. En potential som kommer att bli allt viktigare att tillvarata. Med ett branschgemensamt retursystem för lastpallar är det enkelt för varje företag att följa upp sina pallkostnader och skapa enhetliga och praktiska rutiner för sin pallhantering. Systemet har varit igång sedan 2006 och är under ständig expansion. Omkring 1,5 miljoner byggpallar levereras årligen till leverantörer och materialproducenter. Se vidarewww.byggpall.se

 

Om författaren:

Nils G Storhagenär medarbetare i Returlogistik, som på uppdrag av den svenska byggbranschen driver Retursystem Byggpall. Nils är docent i logistik med inriktning mot Logistics Management, tidigare verksam vid Lunds universitet, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet samt Kyoto University i Japan. Nils har lång erfarenhet av konsultarbete inom logistik, Supply Chain Management och verksamhetsutveckling inom industri, handel och offentlig sektor. Den nuvarande verksamheten, med akademi i kombination med praktisk tillämpning, är grunden för bokens väl förankrade och lättillgängliga framställning.

Fakta om Retursystem Byggpall

Retursystem Byggpall är byggbranschens egna retursystem för lastpallar av EUR-format och halvpallsformat. Retursystemet är, via ett forskningsprojekt, framtaget av och för byggbranschen för att förenkla pallhanteringen, minska miljöbelastning och minska kostnaderna i samtliga led inom byggbranschen.

Den höga ersättningen, även för trasiga byggpallar, bidrar till att slutanvändare tycker det är värt att sälja tillbaka tomma pallar. Med Retursystem Byggpall förenklas också pallhanteringen i hela kedjan och där återanvändning premieras för att uppnå en cirkulär ekonomi.

Retursystem Byggpall drivs gemensamt av branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier, Byggmaterialhandlarna och Byggmaterialindustrierna.

Marknadsgruppen består av ett antal stora inköpsorganisationer och företag. Gruppen har en viktig roll i spridandet av information om Retursystem Byggpall. I samband med att de skriver avtal med materialproducenterna ställs krav om leverans på Byggpall. Marknadsgruppen består av: NCC, Skanska, JM, Beijer Byggmaterial, XL Bygg, Byggtrygg, Jem & Fix, Bygma, Woody, Derome, Optimera, AB Karl Hedin, K-Rauta, Peab, BOLIST, Dahl, Nordströms, Strabag, Veidekke, Onninen och Ikano Bostad.

Retursystem Byggpall tog hem priset för Årets Återanvändare vid Återvinningsgalan i Göteborg 2016. Mycket hedrande och ett erkännande för goda miljöinsatser inom byggbranschen.

Returlogistik är på uppdrag av byggbranschen ansvariga för implementering och utveckling av Retursystem Byggpall.

Norrlandspall AB är det företag som för närvarande har uppdraget att leverera kvalitetskontrollerad Byggpall till byggbranschen. Företaget ansvarar även för hämtning, kvalitetskontroll, reparation och återköp av pallarna hos slutanvändaren.

Läs mer på www.byggpall.se