Mycket glädjande kan vi konstatera att Retursystem Byggpall nyligen uppmärksammats i en motion till riksdagen, “En hållbar bostadspolitik” 2018/19:2779. I ett utdrag ur motionen kan läsas:

Mer resurseffektiv användning av byggmaterial

Flera statliga utredningar har undersökt hur det går att få en mer resurseffektiv användning av byggmaterial. Vi ser att det är viktigt att skapa incitament för att återvinna och återbruka byggmaterial även i nyproduktion. Det finns exempel där återvinning av byggpallar från byggen minskat mängden avfall från byggen och också minskat miljöbelastningen. Genom projektet Byggpall har koldioxidutsläppen halverats för byggpallar, jämfört med om det istället enbart skulle tillverkas nya byggpallar.

Om ett liknande system också skulle byggas upp för återbruk av byggmaterial skulle avsevärda miljö- och klimatvinster uppnås.

För att skapa ett incitament för branschen och för köparna att använda mer återvunnet och återbrukat byggmaterial vill vi utreda effekterna av och vilka ekonomiska styrmedel som skulle leda till en högre grad återanvändning av byggmaterial vid byggnation.”

Retursystem Byggpall bidrar gärna med sina erfarenheter till andra system som byggs upp för återbruk eller återvinning av byggmaterial.

Fakta om Retursystem Byggpall

Retursystem Byggpall är byggbranschens egna retursystem för lastpallar av EUR-format och halvpallsformat. Retursystemet är, via ett forskningsprojekt, framtaget av och för byggbranschen för att förenkla pallhanteringen, minska miljöbelastning och minska kostnaderna i samtliga led inom byggbranschen.

Den höga ersättningen, även för trasiga byggpallar, bidrar till att slutanvändare tycker det är värt att sälja tillbaka tomma pallar. Med Retursystem Byggpall förenklas också pallhanteringen i hela kedjan och där återanvändning premieras för att uppnå en cirkulär ekonomi.

Retursystem Byggpall drivs gemensamt av branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier, Byggmaterialhandlarna och Byggmaterialindustrierna.

Marknadsgruppen består av ett antal stora inköpsorganisationer och företag. Gruppen har en viktig roll i spridandet av information om Retursystem Byggpall. I samband med att de skriver avtal med materialproducenterna ställs krav om leverans på Byggpall. Marknadsgruppen består av: NCC, Skanska, JM, Beijer Byggmaterial, XL Bygg, Byggtrygg, Jem & Fix, Bygma, Woody, Derome, Optimera, AB Karl Hedin, K-Rauta, Peab, BOLIST, Dahl, Nordströms, Strabag, Veidekke, Onninen, Ikano Bostad och Fredells.

Retursystem Byggpall tog hem priset för Årets Återanvändare vid Återvinningsgalan i Göteborg 2016. Mycket hedrande och ett erkännande för goda miljöinsatser inom byggbranschen.

Returlogistik är på uppdrag av byggbranschen ansvariga för implementering och utveckling av Retursystem Byggpall.

Norrlandspall AB är det företag som för närvarande har uppdraget att leverera kvalitetskontrollerad Byggpall till byggbranschen. Företaget ansvarar även för hämtning, kvalitetskontroll, reparation och återköp av pallarna hos slutanvändaren.

Läs mer på www.byggpall.se