Efter denna sommar känns det angeläget att påminna om Retursystem Byggpalls bidrag till minskade klimatförändringar. Vi har upplevt extremt klimat med dess effekter på nära håll. Naturliga variationer säger en del, men nästan alla är överens om klimatförändringarna och dess negativa effekter på vår jord. Alla måste bidra i stort som smått för att bromsa denna utveckling. Byggsektorn är stor och ger ett betydande klimatavtryck men mycket händer också för att minska branschens negativa miljöeffekter. Som exempel kan nämnas ”En klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn 2045 – En färdplan för fossilfri konkurrenskraft.”

Retursystem Byggpall är ett exempel som redan är etablerat och enkelt att tillämpa. En lågt hängande frukt för att minska klimatavtrycket. ”Med branschens egna Retursystem Byggpall halveras koldioxidutsläppen. Dessutom till bara en tredjedel av kostnaden jämfört med tidigare hantering av lastpallar”, säger Tobias Falk på Returlogistik.

Ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv ser stora delar av byggsektorn det som en självklarhet att tillämpa systemet. Främst idag för att minska klimatavtrycken. Men byggbranschen kan bli ännu bättre. ”En lastpall ska aldrig slängas i en container på våra byggarbetsplatser. Ett högt återköpspris för en byggpall, samma ersättning även för trasiga byggpallar, är ett incitament som måste bli ännu mer känt bland alla som arbetar inom svensk byggbransch. Det handlar i hög grad om en beteendefråga”, fortsätter Tobias.

Fakta om Retursystem Byggpall

Retursystem Byggpall är byggbranschens egna retursystem för lastpallar av EUR-format och halvpallsformat. Retursystemet är, via ett forskningsprojekt, framtaget av och för byggbranschen för att förenkla pallhanteringen, minska miljöbelastning och minska kostnaderna i samtliga led inom byggbranschen.

Den höga ersättningen, även för trasiga byggpallar, bidrar till att slutanvändare tycker det är värt att sälja tillbaka tomma pallar. Med Retursystem Byggpall förenklas också pallhanteringen i hela kedjan och där återanvändning premieras för att uppnå en cirkulär ekonomi.

Retursystem Byggpall drivs gemensamt av branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier, Byggmaterialhandlarna och Byggmaterialindustrierna.

Marknadsgruppen består av ett antal stora inköpsorganisationer och företag. Gruppen har en viktig roll i spridandet av information om Retursystem Byggpall. I samband med att de skriver avtal med materialproducenterna ställs krav om leverans på Byggpall. Marknadsgruppen består av: NCC, Skanska, JM, Beijer Byggmaterial, XL Bygg, Byggtrygg, Jem & Fix, Bygma, Woody, Derome, Optimera, AB Karl Hedin, K-Rauta, Peab, BOLIST, Dahl, Nordströms, Strabag, Veidekke, Onninen och Ikano Bostad.

Retursystem Byggpall tog hem priset för Årets Återanvändare vid Återvinningsgalan i Göteborg 2016. Mycket hedrande och ett erkännande för goda miljöinsatser inom byggbranschen.

Returlogistik är på uppdrag av byggbranschen ansvariga för implementering och utveckling av Retursystem Byggpall.

Norrlandspall AB är det företag som för närvarande har uppdraget att leverera kvalitetskontrollerad Byggpall till byggbranschen. Företaget ansvarar även för hämtning, kvalitetskontroll, reparation och återköp av pallarna hos slutanvändaren.

Läs mer på www.byggpall.se