Än en gång kan vi konstatera att Retursystem Byggpall lyfts fram i motioner till riksdagen vilket är glädjande. Den här gången nämns retursystemet i två motioner, dels i “Åtgärder för hållbart byggande” 2019/20:1611 och dels i ”Minska bostadssektorns klimatavtryck genom resurseffektiv användning av byggmaterial” 2019/20:2454.

I ett utdrag ur motionen Åtgärder för hållbart byggande kan bl a läsas:

”Återbruk av byggmaterial genom cirkulär ekonomi

Det pågår idag ett utvecklingsarbete inom branschen till att skapa en cirkulär ekonomi. Ett exempel är Byggmaterialhandlarnas initiativ att tillsammans med övriga aktörer starta retursystemet Byggpall. Det är ett pantsystem där man kan återbruka byggpallarna från byggarbetsplatserna och få en pant för dessa, istället för att det blir byggavfall.
Det pågår flera andra liknande initiativ och där är det viktigt att politiken samarbetar med branschen för att tillsammans hitta nya lösningar kring återbruk.”

Retursystem Byggpall bidrar gärna med sina erfarenheter till andra system som byggs upp för återbruk eller återvinning av byggmaterial.

Fakta om Retursystem Byggpall

Retursystem Byggpall är byggbranschens egna retursystem för lastpallar av EUR-format och halvpallsformat. Retursystemet är, via ett forskningsprojekt, framtaget av och för byggbranschen för att förenkla pallhanteringen, minska miljöbelastning och minska kostnaderna i samtliga led inom byggbranschen.

Den höga ersättningen, även för trasiga byggpallar, bidrar till att slutanvändare tycker det är värt att sälja tillbaka tomma pallar. Med Retursystem Byggpall förenklas också pallhanteringen i hela kedjan och där återanvändning premieras för att uppnå en cirkulär ekonomi.

Retursystem Byggpall drivs gemensamt av branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier, Byggmaterialhandlarna och Byggmaterialindustrierna.

Marknadsgruppen består av ett antal stora inköpsorganisationer och företag. Gruppen har en viktig roll i spridandet av information om Retursystem Byggpall. I samband med att de skriver avtal med materialproducenterna ställs krav om leverans på Byggpall. Marknadsgruppen består av: NCC, Skanska, JM, Beijer Byggmaterial, XL Bygg, Jem & Fix, Bygma, Woody, Derome, Optimera, AB Karl Hedin, K-Rauta, Peab, BOLIST, Dahl, Nordströms, Veidekke, Onninen och Ikano Bostad.

Retursystem Byggpall tog hem priset för Årets Återanvändare vid Återvinningsgalan i Göteborg 2016. Mycket hedrande och ett erkännande för goda miljöinsatser inom byggbranschen.

Returlogistik är på uppdrag av byggbranschen ansvariga för implementering och utveckling av Retursystem Byggpall.

Norrlandspall AB är det företag som för närvarande har uppdraget att leverera kvalitetskontrollerad Byggpall till byggbranschen. Företaget ansvarar även för hämtning, kvalitetskontroll, reparation och återköp av pallarna hos slutanvändaren.

Läs mer på www.byggpall.se