Retursystem Byggpall – Så fungerar det

  • Leverantören köper Byggpall helpall för 107 kr och/eller byggpall halvpall för 80 kr av systemets utsedda palleverantör, i dagsläget Norrlandspall AB.
  • Leverantören och mellanled fakturerar sin kund 107 kr för Byggpall helpall och 80 kr för byggpall halvpall.
  • Slutanvändaren (företag) säljer tillbaka Byggpallen till Norrlandspall AB. Ersättningen är alltid 70 kr för Byggpall helpall och 50 kr för Byggpall halvpall oavsett kvalitet. Alltså även om den är trasig.

För riktad information, klicka på den knapp nedan som passar in på dig.

MATERIALLEVERANTÖR
BYGGMATERIALHANDLARE
BYGGENTREPRENÖR
ÅTERVINNINGSENTREPRENÖR
GROSSIST

Hämtning och återköp av pallar

Vanligast är att sälja tillbaka pallen till Norrlandspall som är leverantör till systemet. Det finns också en möjlighet att sälja tillbaka pallen till den återvinningsentreprenör som ni avtalar detta med alternativt den byggmaterialhandlare som levererar material till arbetsplatsen och som ni har avtalat detta med. 

Läs mer om alternativa upphämtningar av tomma pallar. Norrlandspall hämtar pallen med hjälp av Schenker och DHL. Deras fjärrbilar saknar som regel bakgavellyft och kran varför hjullastare, truck eller lastkaj krävs för att lastningen skall fungera. Som privatperson kan du inte sälja tillbaka pallarna till systemet, men du kan lämna tillbaka dem till den återförsäljare som du fått pallen ifrån.