Retursystem Byggpall – Så fungerar det

  • Leverantören köper Byggpall helpall för 107 kr och/eller byggpall halvpall för 80 kr av systemets utsedda palleverantör, i dagsläget Norrlandspall AB.
  • Leverantören och mellanled fakturerar sin kund 107 kr för Byggpall helpall och 80 kr för byggpall halvpall.
  • Slutanvändaren (företag) säljer tillbaka Byggpallen till Norrlandspall AB. Ersättningen är alltid 70 kr för Byggpall helpall och 50 kr för Byggpall halvpall oavsett kvalitet. Alltså även om den är trasig.

Hämtning och återköp av pallar

  • Leverantören köper Byggpall helpall för 107 kr och/eller byggpall halvpall för 80 kr av systemets utsedda palleverantör, i dagsläget Norrlandspall AB.
  • Leverantören och mellanled fakturerar sin kund 107 kr för Byggpall helpall och 80 kr för byggpall halvpall.
  • Slutanvändaren (företag) säljer tillbaka Byggpallen till Norrlandspall AB. Ersättningen är alltid 70 kr för Byggpall helpall och 50 kr för Byggpall halvpall oavsett kvalitet. Alltså även om den är trasig.