Retursystem Byggpall som ett framgångsexempel i Riksdagen

Gunilla Holmberg, Marianne Hedberg och Nils G Storhagen vid seminariet i Riksdagshuset. Foto: Hanna Westerén Retursystem Byggpall presenterades i Riksdagen som ett framgångsrikt exempel på åtgärder som görs för att [...]

Retursystem Byggpall som ett framgångsexempel i Riksdagen2020-03-09T15:50:31+01:00

Varmt välkommen till webbinarium om Retursystem Byggpall

Varmt välkommen till webbinarium om Retursystem Byggpall För dig som säljer tillbaka pallar hos byggmaterialhandlare och byggentreprenörer Syfte:  Webbinariet vänder sig till dig som hanterar och säljer tillbaka pallar för [...]

Varmt välkommen till webbinarium om Retursystem Byggpall2020-02-06T15:37:47+01:00

Stora besparingar för byggbranschen med Retursystem Byggpall – ett fungerande exempel på cirkulär ekonomi

Retursystem Byggpall har uppdaterat sin rapport om retursystemets klimatmässiga och ekonomiska avtryck. På drygt två år har kostnaden ökat med ungefär 25 % när en tompall slängs i avfallscontainern. Kostnadsökningen tillsammans med de klimatmässiga fördelarna tydliggör behovet av att returnera tompallar till branschens egna retursystem för pallar i standardformat.

Stora besparingar för byggbranschen med Retursystem Byggpall – ett fungerande exempel på cirkulär ekonomi2019-11-13T15:30:10+01:00

Retursystem Byggpall lyfts fram i motioner till riksdagen

Än en gång kan vi konstatera att Retursystem Byggpall lyfts fram i motioner till riksdagen vilket är glädjande. Den här gången nämns retursystemet i två motioner, dels i "Åtgärder för hållbart byggande" 2019/20:1611 och dels i ”Minska bostadssektorns klimatavtryck genom resurseffektiv användning av byggmaterial” 2019/20:2454.

Retursystem Byggpall lyfts fram i motioner till riksdagen2019-10-15T11:36:45+02:00

Retursystem Byggpall har stärkts i byggbranschens reviderade riktlinjer

Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2019 har nyligen reviderats och syftar till att förbättra resurseffektiviteten och avfallshanteringen inom bygg- och rivningsbranschen. Tillämpningen av specifikt Retursystem Byggpall men även andra retursystem har tydliggjorts på en rad punkter i strävan att nå cirkulära materialflöden.

Retursystem Byggpall har stärkts i byggbranschens reviderade riktlinjer2019-06-17T13:27:40+02:00

Informationsträffar ökar återbruk av byggpallar

Som ett led i att sprida kunskap om byggbranschens egna retursystem för lastpallar har Retursystem Byggpall varit med på informationsträffar hos byggföretaget NCC. Tillsammans med Pernilla Löfås som är hållbarhetsstrateg på NCC och Ragn-Sells har träffar hållits med platschefer och arbetsledare för att diskutera återbruk och hantering av överblivet material.

Informationsträffar ökar återbruk av byggpallar2019-05-21T15:33:01+02:00

Årets Initiativtagare utsedd inom Retursystem Byggpall

Retursystem Byggpalls styrgrupp har utsett Robert Bennerheim, Peab till Årets Initiativtagare inom retursystemet med följande motivering: För att Robert på ett föredömligt sätt engagerat sig för en ökad användning av byggpall i materialproducentledet samt för hans drivande engagemang när det handlar om instruktioner för pallhantering på deras egna och andra byggentreprenörers arbetsplatser.

Årets Initiativtagare utsedd inom Retursystem Byggpall2019-04-01T16:32:00+02:00

Motion till Riksdagen

Mycket glädjande kan vi konstatera att Retursystem Byggpall nyligen uppmärksammats i en motion till riksdagen, "En hållbar bostadspolitik" 2018/19:2779.

Motion till Riksdagen2018-12-17T15:56:11+01:00

Nominera till Årets Initiativtagare!

Missa inte att nominera dig själv, din kollega, din organisation/företag eller någon kollega i branschen till Årets initiativtagare inom Retursystem Byggpall!

Nominera till Årets Initiativtagare!2018-11-06T14:14:42+01:00