GTIN, FINFO och AMA

Byggpalls artikelnummer i FINFO och GTIN

Byggpall finns nu med egna artikelnummer i FINFO, ett för ”Byggpall helpall” och ett för ”Byggpall helpall värmebehandlad” samt för “Byggpall halvpall”. Praktiskt att använda för ökad enhetlighet mellan byggbranschens olika led. FINFO är en central lösning inom bygg-, färg- och järnhandeln för att koppla samman leverantörerna, butikerna och kunderna. Artiklarna har också sedan 2019 fått GTIN-nummer.

FINFO_logo2 copy

Leverantörsnummer hos FINFO är 569674411.

Artikelnumren är:
6418 för Byggpall helpall
6417 för Byggpall helpall värmebehandlad
6419 för Byggpall halvpall

I FINFO finns också GTIN-nummer inlagt, se nedan.

Klicka på följande länkar för att öppna artiklarnas egenskapsdeklarationer:

Byggpall helpall
Byggpall helpall värmebehandlad
Byggpall halvpall

GTIN

Byggpall helpall

GTIN14 07350106290021

Streckkod Byggpall helpall GTIN 07350106290021

 

Byggpall helpall värmebehandlad

GTIN14 07350106290014

Streckkod Byggpall helpall värmebehandlad GTIN 07350106290014

 

Byggpall halvpall

GTIN14 07350106290038

Streckkod Byggpall halvpall GTIN 07350106290038

 

AMA

Uppdaterade avtalstexter enligt AMA AF Köp 08 och AMA AF 12 avseende Retursystem Byggpall i avtal med leverantörer

AMA Hus 08Avtalstexterna enligt AMA för Retursystem Byggpall har varit oförändrade sedan starten. En revidering gjordes 2016 för att förtydliga och förenkla.

Retursystem Byggpall omfattar två pallformat. Den vanligast använda pallen är ”Byggpall helpall”, en begagnad men kvalitetssäkrad EUR-pall i formatet 1200 x 800 mm. Den är märkt med en färgstämpel med telefonnummer för hämtning och återköp. Den andra pallen är ”Byggpall halvpall” i formatet 800 x 600 mm. Det är en nyprocucerad pall med samma kvalitetskrav som för helpallen. Den är märkt på samma sätt, men med brännmärkning. ”Byggpall halvpall” är alltid värmebehandlad enligt ISPM15.

Priser
Byggpall helpall debiteras med 107 kr och krediteras med 70 kr oavsett kvalitet. Byggpall halvpall debiteras med 80 kr och krediteras med 50 kr oavsett kvalitet. Leveransvillkor i övrigt är samma för bägge pallformaten.

För köp av varor

Avtalstext enligt AMA AF Köp 08, AKC.1321 Retursystem byggpall

Den första texten avser köp av varor till byggarbetsplatser. Den andra avser köp till byggmaterialhandeln. Baserat på AMA har byggmaterialhandelns text tagits fram och beslutats av styrelsen för Byggmaterialhandlarna.

För köp av varor till byggarbetsplatser:

”Köparen är ansluten till Retursystem Byggpall (www.byggpall.se), som tillämpas på arbetsplatsen. Lastbärare av format som omfattas av retursystemet ska användas. Lastbärare i dessa format som inte omfattas av Retursystem Byggpall får inte debiteras köparen.”

Retursystem Byggpall omfattar:

  • 1200 x 800 mm (byggpall ”helpall”).
  • 800 x 600 mm (byggpall ”halvpall”).

För köp av varor till byggmaterialhandeln:
”Köparen är ansluten till Retursystem Byggpall (www.byggpall.se), vilket tillämpas av köparen. Lastbärare av format som omfattas av retursystemet ska användas. Lastbärare i dessa format som inte omfattas av Retursystem Byggpall får inte debiteras köparen.”

Retursystem Byggpall omfattar:

  • 1200 x 800 mm (byggpall ”helpall”).
  • 800 x 600 mm (byggpall ”halvpall”). 

För upphandling av entreprenader

Avtalstext enligt AMA AF 12, AFG.4161 Retursystem byggpall

”Beställaren är ansluten till Retursystem Byggpall (www.byggpall.se), som tillämpas på arbetsplatsen. Lastbärare som entreprenören för in i arbetsområdet ska vara av de format som omfattas av retursystemet.
Lastpallar som omfattas av Retursystem Byggpall och som inte omhändertas av entreprenören ska lämnas på en av beställaren inom arbetsområdet anvisad plats. Entreprenören har inte rätt till pantersättning för den lämnade pallen.

Övriga lastbärare som entreprenören för in till arbetsområdet är han, om inte annat avtalats, skyldig att utan dröjsmål avlägsna.

Om entreprenören underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt ovan, får beställaren vidta erforderliga åtgärder på entreprenörens bekostnad.”

Retursystem Byggpall omfattar:

  • 1200 x 800 mm (byggpall ”helpall”).
  • 800 x 600 mm (byggpall ”halvpall”).


Tillämpning av avtalstexten

Formuleringarna enligt ovan ska användas i alla avtal och i alla avtalsmallar som omfattar Retursystem Byggpall, omfattande såväl Byggpall helpall som Byggpall halvpall.

För importgods som levereras på obruten pall till slutkunden ställs inte krav på omlasning till byggpall.

Leveranser till- eller från land utanför EU

I avtal avseende leveranser till eller från länder utanför EU skall följande tillägg göras till AMA-texterna:

”För leverans till land utanför EU, eller för leverans från land utanför EU till EU-land krävs värmebehandlad byggpall enligt ISPM15.”

Byggpall helpall kan levereras värmebehandlad enligt ISPM15 för ett pristillägg på 10 kr. Byggpall halvpall levereras alltid värmebehandlad enligt ISPM 15.