Byggherrarna är en viktig kravställare för Retursystem Byggpall

Kravet att Retursystem Byggpall ska tillämpas på arbetsplatsen innebär dels att leverantörerna ska leverera på byggpall till bygget och dels att tomma pallar ska räddas från containern och istället returneras inom systemet.