Retursystem Byggpall lyfts fram i motioner till riksdagen

Än en gång kan vi konstatera att Retursystem Byggpall lyfts fram i motioner till riksdagen vilket är glädjande. Den här gången nämns retursystemet i två motioner, dels i "Åtgärder för hållbart byggande" 2019/20:1611 och dels i ”Minska bostadssektorns klimatavtryck genom resurseffektiv användning av byggmaterial” 2019/20:2454.